Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

Valdemarsvik Kommun

Upprustning av ett reningsverks elektriska installation. Utbyte av automatikskåp och mätutrustning. Styrsystem valdes till Mitsubishi Q samt Beijers X2-operatörspanel. SCADA-systemet VA-Operatör konfigurerades med helt ny konfigurering. Installation och drifttagning. Projektering av hela projektet.

Article Navigation