Motala El & Automationsteknik

PLC / Pumpstyrningar

Vi programmerar PLC:erna med egenhändigt skapade program anpassade utifrån dina önskemål om funktioner.

Vår
Affärside

Vår affärsidé är att kunna leverera styrning och övervakning av vatten och avloppsanläggningar. Från er idé till en färdig anläggning, dokumenterad & klar. Genom mångårig erfarenhet inom området ser vi till att just er anläggning anpassas och konstrueras på bästa sätt.

Kvalitet & Noggrannhet

Motala El & Automationsteknik kvalitetspolicy är, att genom ständiga förbättringsåtgärder i våra uppdrag kunna tillgodose kunderna med rätt kompetens i samtliga led för alla tjänster vi erbjuder.

Miljö & Hållbarhet

Vår miljöpolicy är att tillsammans med våra leverantörer sträva efter så låg miljöpåverkan som är möjligt. Vi ska följa miljölagstiftningen så att våra kunder har tilltro till vårt miljöarbete. Vi ska förebygga föroreningar och utsläpp.

PLC / Pumpstyrningar

Vi programmerar PLC:erna med egenhändigt skapade program anpassade önskemål om funktioner.

Vanligt förekommande fabrikat är Mitsubishi, ABB/SATT, Siemens. Pumpstyrningar är enklare form av PLC och levereras med ett standardprogram redan från fabrik. Används oftast i pumpstationer och tryckstegringar. Vi sätter upp och konfigurerar dessa styrningar. Vanligt förekommande fabrikat är ABS, Swedmeter, DripDrop, MJK.

Har du frågor kring PLC / Pumpstyrningar? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Frågor & Svar

Vanliga frågor om oss.

Vad är PLC?

Programmable Logic Controller är ett programmerbart styrsystem som styr motorer och maskiner eller funktioner av olika typer.

Hur styr du ett PLC system?

För att operera ett PLC system ansluter du den till ett HMI eller SCADA system.