Motala El & Automationsteknik

Kommunikation

Vi tar fram den bästa kommunikationslösningen för just din anläggning.

Vår
Affärside

Vår affärsidé är att kunna leverera styrning och övervakning av vatten och avloppsanläggningar. Från er idé till en färdig anläggning, dokumenterad & klar. Genom mångårig erfarenhet inom området ser vi till att just er anläggning anpassas och konstrueras på bästa sätt.

Kvalitet & Noggrannhet

Motala El & Automationstekniks kvalitetspolicy är, att genom ständiga förbättringsåtgärder i våra uppdrag kunna tillgodose kunderna med rätt kompetens i samtliga led för alla tjänster vi erbjuder.

Miljö & Hållbarhet

Vår miljöpolicy är att tillsammans med våra leverantörer sträva efter så låg miljöpåverkan som är möjligt. Vi ska följa miljölagstiftningen så att våra kunder har tilltro till vårt miljöarbete. Vi ska förebygga föroreningar och utsläpp.

Kommunikationslösningar

Motala El & Automationsteknik tar fram den bästa kommunikationslösningen skräddarsydd utifrån din anläggning.

Ethernet är metoden för att anordna datorkommunikation via kabel med hög hastighet mellan datorer i ett lokalt datornätverk. I de flesta andra lägen där inte ethernet finns tillgängligt används fasta trådlösa förbindelser. Vi diskuterar igenom detta med exempelvis IT-avdelningen för att se vilka möjligheter och lösningar som tillåts av er policy.

Har du frågor kring kommunikation? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Frågor & Svar

Vanliga frågor om oss.

Vilka arbetar ni med?

Motala El & Automationsteknik har arbetat med kunder såsom:
MTG Kommunalteknik
Leverans av automatikskåp till pumpstationer och mindre vattenverk samt tryckstegringar. Programmering av styrsystem och operatörspaneler.

Sörmland Vatten & Avfall
Programmering av totalt 12 stycken PLC:er till Vattenverket i Katrineholm som byggts helt nytt från grunden med infiltration, grundvattenbrunnar och distribution.

Motala Kommun
Upprustning/utbyte styrsystem på ett antal pumpstationer och reningsverk.

Valdemarsvik Kommun
Upprustning av ett reningsverks elektriska installation. Utbyte av automatikskåp och mätutrustning.

Nässjö Affärsverk
Programmering av Beijers T7B SoftController för en större pumpstation.

Uppvidinge Kommun
Utbyte av PLC och automationsskåp till Alstermo Vattenverk. Komplettering av instrumentering.

Hur länge har ni arbetat med kommunikation?

Motala El & Automationsteknik har arbetat med kommunikation inom el och automationsteknik sedan 2000.