Motala El & Automationsteknik

HMI / SCADA

Vi skapar en applikation i HMI och SCADA-systemen. HMI-applikationen kan vara t.ex. en operatörspanel som är kopplad till en PLC.

Vår
Affärside

Vår affärsidé är att kunna leverera styrning och övervakning av vatten och avloppsanläggningar. Från er idé till en färdig anläggning, dokumenterad och klar. Genom mångårig erfarenhet inom området ser vi till att just er anläggning anpassas och konstrueras på bästa sätt.

Kvalitet & Noggrannhet

Motala El & Automationsteknik kvalitetspolicy är, att genom ständiga förbättringsåtgärder i våra uppdrag kunna tillgodose kunderna med rätt kompetens i samtliga led för alla tjänster vi erbjuder.

Miljö & Hållbarhet

Vår miljöpolicy är att tillsammans med våra leverantörer sträva efter så låg miljöpåverkan som är möjligt. Vi ska följa miljölagstiftningen så att våra kunder har tilltro till vårt miljöarbete. Vi ska förebygga föroreningar och utsläpp.

HMI & SCADA

Användarvänliga instrumentpaneler och kontroller med HMI / SCADA.

HMI är den del av systemet som operatörer använder för att interagera med SCADA. Vid behov förser vi HMI-system med är användarvänliga instrumentpaneler och kontroller för att göra data och funktioner lättare att använda och förstå. Vanligt förekommande fabrikat är Beijer, ABB och Siemens. SCADA-applikationen skapas med bilder, larm, datainsamling, rapporter med mera i systemen PC-Operatör och VA-Operatör, även andra system kan komma ifråga.

Vad är SCADA?

SCADA eller Supervisory Control and Data Acquisition, är ett övervakande styrning och datainhämtnings system.

Varför använder sig företag av SCADA? SCADA tillåter företag styra processer lokalt eller på distans, samla in, övervaka och behandla data, interagera med enheter genom HMI-programvara och logga händelser och data.

Har du frågor kring HMI / SCADA? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Frågor & Svar

Vanliga frågor om oss.

Inom vilka industrier är SCADA brukbart?

SCADA används inom följande industrier:
Vatten & avlopp, energi & infrastruktur, bilindustri, livsmedel, läkemedelsindustri, byggnad, transport och mer.

Vill du veta mer om SCADA? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare!

Vad är skilladen mellan SCADA och HMI?

• SCADA avser övervakning och kontroll av övervakning i organisationer, och HMI är en delmängd av SCADA.