Motala El & Automationsteknik

Få bättre koll över era slamtömningar

Motala El & Automationsteknik bygger på ett TAG-system som slambilschaufförerna ”taggar” in sig vid tömning. Tömd volym registreras och kan skickas till SCADA-system för rapportering, uppföljning och fakturering.

Vår
Affärside

Vår affärsidé är att kunna leverera styrning och övervakning av vatten och avloppsanläggningar. Från er idé till en färdig anläggning, dokumenterad & klar. Genom mångårig erfarenhet inom området ser vi till att just er anläggning anpassas och konstrueras på bästa sätt.

Kvalitet & Noggrannhet

Motala El & Automationsteknik kvalitetspolicy är, att genom ständiga förbättringsåtgärder i våra uppdrag kunna tillgodose kunderna med rätt kompetens i samtliga led för alla tjänster vi erbjuder.

Miljö & Hållbarhet

Vår miljöpolicy är att tillsammans med våra leverantörer sträva efter så låg miljöpåverkan som är möjligt. Vi ska följa miljölagstiftningen så att våra kunder har tilltro till vårt miljöarbete. Vi ska förebygga föroreningar och utsläpp.

Slamtömningar med SCADA

Få en bättre översikt över era slamtömningar.

SCADA leder till en förbättrad datahantering vilket gör det lättare för företag att samla in, hantera, tillgå och hantera dina driftdata. Det kan möjliggöra automatisk dataregistrering och tillhandahålla en central plats för datalagring.

Har du frågor kring färdiga lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Frågor & Svar

Vanliga frågor om oss.

Vad är SCADA?

SCADA står för Supervisory Control and Data Acquisition och används främst av att övervaka och styra processer inom industri, infrastruktur och faciliteter.

Vad är fördelarna med SCADA?

Förbättrad datahantering
Ökad användbarhet
Lättare utveckling
Bättre synlighet
Gemensam plattform
Färre driftstopp
Förbättrad effektivitet
Enkel integration

Vill du meta mer kring SCADA? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare!