Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

PLC / Pumpstyrningar

Vi programmerar PLC:erna med egenhändigt skapade program anpassade efter just Era önskemål om funktioner. Vanligt förekommande fabrikat är Mitsubishi, ABB/SATT, Siemens. Pumpstyrningar är enklare form av plc. Levereras med ett standardprogram redan från fabrik. Används oftast i pumpstationer och tryckstegringar. Vi sätter upp och konfigurerar dessa styrningar. Vanligt förekommande fabrikat är ABS, Swedmeter, DripDrop, MJK.

HMI / SCADA

Vi skapar applikationen i HMI och SCADA-systemen. HMI-applikationen kan vara t.ex. en operatörspanel som är kopplad till en PLC. Vanligt förekommande fabrikat är Beijer, ABB, Siemens. SCADA-applikationen skapas med bilder, larm, datainsamling, rapporter mm. i systemen PC-Operatör och VA-Operatör. Även andra system kan komma ifråga.

Projektering / Projektledning

Projektledningen för att få Er tanke till en färdig anläggning kan ni överlåta åt oss. Vi ser till att dom olika delmomenten under ett projekt sköts och blir utförda.

Elinstallation / Felsökning

Vi tar ansvar för elprojekteringen/ elinstallationen samt dokumentationen av detta.Vi kan leverera komplett automatikskåp, eller ombyggnad av befinligt. Däremot anlitar vi underentreprenörer för detta.

Kommunikationslösningar

Vi tar fram den bästa kommunikationslösning för just Er anläggning. I dagens samhälle nyttjar vi mer och mer kommunernas egna nätverk där möjlighet finns. I dom flesta andra lägen där inte ethernet finns tillgängligt används fasta trådlösa förbindelser. Vi diskuterar igenom detta med t.ex. Er IT-avdelning för att se vilka möjligheter och lösningar som tillåts av Er policy.

Färdiga lösningar

Håll koll på era slamtömningar.

Bygger på ett TAG-system som slambilschaufförerna ”taggar” in sig vid tömning. Tömd volym registreras och kan skickas till SCADA-system för rapportering-uppföljning-fakturering.