Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

Sörmland Vatten & Avfall

Programmering av totalt 12 stycken PLC:er till Vattenverket i Katrineholm som byggts helt nytt från grunden med infiltration, grundvattenbrunnar och distribution. Fabrikat Mitsubishi som kommunicerar med varandra och SCADA samt HMI via kommunens egna fiber. Uppsättning av kommunikationer samt programmering/konfigurering av Beijers Operatörspaneler och VA-Operatör som SCADA-system.

Progammering av 2 stycken PLC:er av fabrikat Mitsubishi till Reningsverket i Katrineholm som byggt om med ny maskinell och elektrisk utrustning. Kommunikation mot alla IO:n och frekvensomformare samt instrument via Profibus DP. Programmering av Operatörspanel från Beijer samt SCADA-applikation i VA-Operatör.

Inkoppling av ca. 15 varierande anläggningar av fabrikat Exomatic till SCADA-systemet VA-Operatör. Kommunikation via GPRS/3G, 4G och adsl.

Upprustning av ett antal pumpstationer, mindre vattenverk och reningsverk. Styrsystemen är Mitsubishi FX5U och Beijer X2-operatörspaneler. Uppkoppling mot SCADA-systemet VA-Operatör.