Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

Affärside

Vår affärsidé är att kunna leverera styrning och övervakning av vatten och avloppsanläggningar.
Från Er idé till en färdig anläggning, dokumenterad o klar.
Genom mångårig erfarenhet inom området ser vi till att just Er anläggning anpassas och konstrueras på bästa sätt.

Kvalitet

Vår kvalietspolicy är, att genom ständiga förbättringsåtgärder i våra uppdrag kunna tillgodose kunderna med rätt kompetens i samtliga led för alla tjänster Vi erbjuder.

Miljö

Vår miljöpolicy är att tillsammans med våra leverantörer sträva efter så låg miljöpåverkan som är möjligt. Vi ska följa miljölagstiftningen så att våra kunder har tilltro till vårt miljöarbete. Vi ska förebygga föroreningar och utsläpp.

Referenser

MTG Kommunalteknik

Leverans av automatikskåp till pumpstationer…

Nässjö Affärsverk

Programmering av Beijers T7B SoftController…

Motala Kommun

Upprustning/utbyte styrsystem på ett antal…

Uppvidinge Kommun

Utbyte av PLC och automationsskåp…

Sörmland Vatten & Avfall

Programmering av totalt 12 stycken…

Valdemarsvik Kommun

Upprustning av ett reningsverks elektriska…