Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

Nässjö Affärsverk

Programmering av Beijers T7B SoftController för en större pumpstation. Programmeringen gjord i CodeSys och IX Developer. Kommunikation mot SCADA-systemet VA-Operatör sker med kommunikationsprotokollet modbus TCP via 3G.