Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

MTG Kommunalteknik

Leverans av automatikskåp till pumpstationer och mindre vattenverk samt tryckstegringar. Programmering av styrsystem och operatörspaneler av fabrikat Mitsubishi FX5U. Programmerades i GX Works 3 och GT Designer.

Programmering av befintligt styrsystem vid ombyggnad av Töreboda RV för kväverening. Styrsystemet var ett Mitsubishi Q som programmerades i GX Works 2.

Article Navigation