Skip to main content

Projektering, elinstallation, plc-programmering och kommunikationslösning till färdig anläggning i SCADA.

Motala Kommun

Upprustning/utbyte styrsystem på ett antal pumpstationer och reningsverk. Fabrikat på nya PLC:er var ABB 800M. Operatörspaneler från ABB. Kommunikation med seriell comli via fiber och 3G.

Programmering av nya och redigering av gamla funktioner i PLC;er av fabrikat ABB/SATTCon. Programmeringen gjord i verktygen DOX5 och DOX10. Kommunikation via uppringt comli.