Företaget Cookies Referenser 
Valdemarsvik Kommun

Upprustning av ett reningsverks elektriska installation. Utbyte av automatikskåp och mätutrustning. Styrsystem valdes till Mitsubishi Q samt Beijers X2-operatörspanel. SCADA-systemet VA-Operatör konfigurerades med helt ny konfigurering. Installation och drifttagning. Projektering av hela projektet.

Sörmland Vatten & Avfall

Programmering av totalt 12 stycken PLC:er till Vattenverket i Katrineholm som byggts helt nytt från grunden med infiltration, grundvattenbrunnar och distribution. Fabrikat Mitsubishi som kommunicerar med varandra och SCADA samt HMI via kommunens egna fiber. Uppsättning av kommunikationer samt programmering/konfigurering av Beijers Operatörspaneler och VA-Operatör som SCADA-system.

Progammering av 2 stycken PLC:er av fabrikat Mitsubishi till Reningsverket i Katrineholm som byggt om med ny maskinell och elektrisk utrustning. Kommunikation mot alla IO:n och frekvensomformare samt instrument via Profibus DP. Programmering av Operatörspanel från Beijer samt SCADA-applikation i VA-Operatör.

Inkoppling av ca. 15 varierande anläggningar av fabrikat Exomatic till SCADA-systemet VA-Operatör. Kommunikation via GPRS/3G, 4G och adsl.

Upprustning av ett antal pumpstationer, mindre vattenverk och reningsverk. Styrsystemen är Mitsubishi FX5U och Beijer X2-operatörspaneler. Uppkoppling mot SCADA-systemet VA-Operatör.

Uppvidinge Kommun

Utbyte av PLC och automationsskåp till Alstermo Vattenverk. Komplettering av  instrumentering. Utbyte från SATTCon OP45 till ABB 800M med en 15" Operatörpanel från ABB. Programmering av PLC och Operatörspanel samt SCADA-applikation i VA-Operatör. Kommunikation mot VA-Operatör sker med seriell comli via adsl-förbindelse. Projektledning från kommunens tanke till färdig anläggning. Upprättande av ny funktionsbeskrivning för anläggningen. Samarbete med lokal elentreprenör.

Upprustning av ett antal pumpstationer med nya automatikskåp. Styrsystem av fabrikat Beijer IX T7B-SC och Crevis-IO. Programmering med Codesys och IX Developer- Kommunikation mot SCADA-systemet VA-Operatör med fiber och 3G/4G. 

Motala Kommun

Upprustning/utbyte styrsystem på ett antal pumpstationer och reningsverk. Fabrikat på nya PLC:er var ABB 800M. Operatörspaneler från ABB. Kommunikation med seriell comli via fiber och 3G.


Programmering av nya och redigering av gamla funktioner i PLC;er av fabrikat ABB/SATTCon. Programmeringen gjord i verktygen DOX5 och DOX10. Kommunikation via uppringt comli.

Nässjö Affärsverk

Programmering av Beijers T7B SoftController för en större pumpstation. Programmeringen gjord i CodeSys och IX Developer. Kommunikation mot SCADA-systemet VA-Operatör sker med kommunikationsprotokollet modbus TCP via 3G. MTG Kommunalteknik

Leverans av automatikskåp till pumpstationer och mindre vattenverk samt tryckstegringar. Programmering av styrsystem och operatörspaneler av fabrikat Mitsubishi FX5U. Programmerades i GX Works 3 och GT Designer.

Programmering av befintligt styrsystem vid ombyggnad av Töreboda RV för kväverening. Styrsystemet var ett Mitsubishi Q som programmerades i GX Works 2.

Detta var ett axplock av utförda projekt.